• Ψηφιοποίηση υπέρ-υψηλής ανάλυσης από slides, αρνητικά φίλμ και παλιές σας φωτογραφίες
  • Εμφάνιση slides 135 και 120 mm
  • ​Εμφάνιση ασπρόμαυρων φιλμ 135 και 120 mm
  • Εμφάνιση αρνητικών φίλμ C-41: 135 και 120 mm
film