Αναλαμβάνουμε την φωτογράφηση προϊόντων για πελάτες που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό με την προοπτική να εισαχθούν σε ιστοσελίδα η σε έντυπο υλικό για διαφημιστικούς λόγους. Οι φωτογραφίες των προϊόντων παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή.

► Το κόστος της φωτογράφησης υπολογίζεται με την ποσότητα των προϊόντων και τις παρακάτω τιμές:

► Τιμές για φωτογράφηση προϊόντων για ιστοσελίδα, καταστήματα, καταλόγους:

► 1-20 φωτογραφίες  – 4 € / φωτογραφία

► 20-40 φωτογραφίες  – 3,5 € / φωτογραφία

► 40-60 φωτογραφίες –  3 € / φωτογραφία

► 60 και άνω φωτογραφίες – κατόπιν συννενόησης

* Η φωτογράφηση μπορεί να γίνει και στο χώρο μας. Αν η φωτογράφηση γίνει σε χώρο του πελάτη, η χρέωση γίνεται ανά ημέρα. 

** Συμπληρωματικές εργασίες πάνω στο αρχείο χρεώνονται κατόπιν συνεννόησης.

product (15)
xatziemanouil
product (9)
product (20)
product (19)
Bulleit Bourbon_1
product (25)
product (22)
product (12)
product (38)
product (28)
product (17)
product (26)
product (41)
product (40)
product (8)
product (48)
product (52)
food
product (43)
product (36)
product (38)
product (29)
product (37)
product (33)
product (16)
product (24)
product (45)
product (13)
product (1)
product (35)
product (2)
product (54)
product (3)
product (10)
product (53)
product (51)
product (49)
product (1)
product (30)
product (46)
product (42)
product (39)
product (34)
product (31)
product (32)
product (14)